Lakásfelújítási támogatás 2023

Mit jelent a lakásfelújítási támogatás?

A 2021. január 1-től hatályba lépő lakásfelújítási támogatás egy vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet lakás, vagy családi ház korszerűsítésére, felújítására lehet fordítani.

A támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint

A támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint, a felújítás (anyagköltség és munkadíj összesen) teljes költségének maximum 50 százaléka fedezhető belőle. A felújítási munkát ki kell fizetni, a támogatást, amelyet kérvényezni kell, utólag kaphatjuk meg.

Ki igényelheti ezt az állami támogatást?

Minden gyermeket nevelő szülő (legyen az egyedülálló, vagy házastársi, esetleg élettársi kapcsolatban élő) igényelheti a támogatást, és van néhány egyéb feltétel. Együttes igénylőként a házas-, vagy élettársaknak azonos lakóhellyel kell rendelkezniük. Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a 25 év alatti vér szerinti és örökbefogadott gyermek. Megváltozott munkaképességű gyermek esetében nincs életkor határ. Az igénylőnek és a gyermeknek/gyermekeknek egy háztartásban kell élniük. Az igénylőnek (házastársak, élettársak esetén legalább az egyik szülőnek) legalább 1 éves, folyamatos (maximum 30 napra megszakított) tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ezekkel a feltételekkel igényelhető a maximum 3 millió forint értékű támogatás.

Ezekre a munkálatokra lehet költeni a lakásfelújítási támogatást

A maximum 3 millió forint segítséget jelentő támogatás esetében a felhasználási lehetőségek igen szélesek, sok mindenre igényelhető a támogatás, számos dologra el lehet költeni az újfajta állami segítséget. A következő beruházásokra igényelhető a támogatás.

Ezek a legfontosabbak:

– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

– fürdőhelyiség, illetve wc létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

– az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

– tető cseréje, felújítása, szigetelése,

– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

– klímaberendezés beépítése, cseréje,

– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

– belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

– a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

– kerítés építése,

– gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

– terasz, loggia, erkély, előtető építése,

– térburkolat készítése, cseréje,

– télikert kialakítása,

– amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák,

– alapozási szerkezet megerősítése, valamint

– beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Csak lakóingatlanra igényelhető a támogatás

A lakásfelújítási támogatás (amely akár több millió forint segítséget is jelenthet) úgy vehető igénybe, hogy a lakásnak, amelyben a felújítást végezzük, a támogatás elnyeréséhez az ingatlan-nyilvántartásban lakás, vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlannak kell lennie. Emellett a tanya/birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei tartoznak még bele a támogatandó körbe.

A támogatást egyszer lehet igénybe venni

Egyetlen alkalommal lehet élni a támogatás lehetőségével. Akkor is, ha nem éltünk a maximális, 3 millió forint értékű támogatási összeggel. Egyedülálló szülő akkor igényelheti a maximális összeget, ha az összes gyermeke vele él egy háztartásban. Ha mindkét szülőnél él gyermek, akkor a szülők 50-50 százalékban jogosultak a támogatásra. Ez utóbbi változhat, ha az egyik szülő lemond a másik jogára a támogatásról. Ezt magánokiratba foglalt nyilatkozatban lehet megtenni.

Az ingatlannak saját tulajdonnak kell lennie?

50 százalékban igen. Ez azt jelenti, hogy az igénylőnek és kiskorú gyermekének, gyermekeinek együttesen legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkezniük abban az ingatlanban, amelyben szeretnék a támogatást igénybe venni. Közös igénylés esetén szintén ez a szabály: az igénylőknek és kiskorú gyermeküknek, vagy gyermekeiknek összességében kell legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezniük a támogatással érintett lakásban együttesen a maximum 3 millió forint értékű lakásfelújítási támogatás feltételrendszere szerint.

A támogatással érintett lakásban együttesen tehát:

legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkeznie annak, aki szeretné igénybe venni ezt a támogatást. A tulajdonrészbe beleszámítható a gyermekek tulajdonrésze is, együttes igénylők esetében pedig összeadódnak a tulajdonrészek.

Legalább egy éve a lakásban kell élni

A támogatás igénylőjének, vagy igénylőiknek, illetve a kiskorú gyermekeknek legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezzenek a támogatással érintett ingatlanban. Ez nem feltétel akkor, ha az ingatlan egy évnél rövidebb ideje vásárolták, vagy a gyermek életkora egy év alatti.

A külföldi tb-jogviszony is számít

A támogatás igénylésének egyik feltétele a minimum 1 éves tb-jogviszony. Mi számít ebbe bele? Beleszámítják az időszakba a nappali tanulói jogviszonyt, amelyet felsőoktatási intézményben tölt e az igénylő, a nyugdíj melletti munkaviszonyt, a diplomás GYED időszakát, valamint a külföldi tb-jogviszonyt. Fontos tudni, hogy az egy évből az utolsó 180 napban nem fogadható el a közmunka. Az igényléskor a kérelmezőnek biztosítottnak kell lennie Magyarországon, enélkül nem igényelhető a maximum 3 millió forint segítséget jelentő támogatás.

Kik számítanak biztosítottnak a magyar tbj törvény alapján?

Többek között, akik:

– valamilyen munkaviszonyban állnak

– szövetkezet tagjai, akik a szövetkezet tevékenységében személyesen részt vesznek például munkaviszony, vállalkozási-, vagy megbízási jogviszony formájában

– álláskeresési támogatásban, munkanélküli segélyben részesülők

– egyéni-, vagy társas vállalkozók

– őstermelők

– megbízási szerződés alapján dolgoznak (ebben az esetben a havi jövedelemnek el kell érnie a minimálbér 30 százalékát)

– egyházi szolgálatban vannak

– főállású kis adózók

– állami projektértékelői jogviszonyban állnak (a havi javadalmazásnak itt is el kell érnie a minimálbér 30 százalékát)

– úgy dolgoznak külföldön, hogy jogviszonyuk szerint magyar biztosítottnak minősülnek

A köztartozás kizáró ok

Az igénylőnek (vagy igénylőknek) nem lehet köztartozása, ha az adóhatóság nyilvántart ilyet, az igénylő nem részesülhet ebben az állami támogatásban, nem kaphat lakásfelújítási támogatást.

Egy lakásra többször is igénybe vehető a lakásfelújítási támogatás?

Elvileg igen, de ez szigorú szabályokhoz kötött. Csak abban az esetben lehet érintett ugyanaz az ingatlan többször is ebben a támogatásban, ha a korábbi igénylő teljes tulajdoni hányadát eladta a támogatással érintett lakásban együttesen, és az új tulajdonos nem hozzátartozója az előzőnek.

Vállalkozói szerződésre van szükség

A támogatás egyik feltétele, hogy az igénylő és a felújítást végző vállalkozó szerződést kössön egymással. Csak így igényelhető a támogatás. A szerződésnek (vagy szerződéseknek), amelyeket 2021. január 1. után kötöttek, részletesen tartalmazniuk kell a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési, illetve egyéb munkálatokat, valamint azok díjait. Ha az anyagokat is a vállalkozó szerzi be az igénylő részére, akkor anyagköltségnek és az tervezési/építési/szerelési vállalkozói költségnek külön-külön kell szerepelnie a vállalkozói szerződésben. Vállalkozói szerződés csak olyan vállalkozóval köthető, amelynek cége/egyéni vállalkozása a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami nyilvántartásban.

Fontosak a számlák

A maximum 3 millió forint állami segítséget jelentő támogatás egy alappillére, hogy a beruházás létrejöttét számlákkal kell igazolni az államkincstár felé.

A következő számlák az elfogadhatóak:

– a számlát 2021. január 1-jén, vagy azt követően (2022 december 31 ig) kell kiállítani

– az igénylő nevére kell szólnia a számlának

– a számlának, vagy számláknak az anyagköltségeket, valamint a vállalkozás felújítási munkálatait kell tartalmaznia

– ha a számla átutalásos, akkor banki dokumentummal kell igazolni a kifizetést.

A munkálatok befejezését, és a számla (számlák) kifizetését követően 60 napon belül igényelhető meg a lakásfelújítási támogatás.

Meddig lehet lakásfelújítási támogatást igényelni?

A jelenleg meghatározott határidő 2022. december 31. Tehát, eddig az időpontig (2022 december 31 ig) lehet benyújtani az igényléshez szükséges dokumentumokat, eddig igényelhető az akár több millió forint értékű támogatás.

Hogyan lehet igényelni a támogatást?

A támogatás a következő módokon igényelhető:

– személyesen egy kormányablakban

– elektronikus úton a Magyar Államkincstárnál

– postai úton

Kész a munka, megigényeltük a támogatást. Meddig kell várni pénzre?

A Magyar Államkincstár az igénylés beérkezését követően 30 napon belül bírálja el a lakásfelújítási támogatás iránti kérelmeket, ha mindent rendben talál, kiállítja a támogatói okiratot, s ezután öt napon belül utalja az összeget, amely maximum 3 millió forint lehet.

Ellenőrzi az állam, hogy valóban elkészült-e az adott beruházás?

Az ellenőrzésre a lakásfelújítási támogatás folyósítását követően 180 napig számíthatunk. Ebben az időszakban helyszíni vizsgálatot végeztethet a Magyar Államkincstár. Ha az állami támogatás jogosulatlanul lett igénybe véve, természetesen vissza kell azt fizetni, méghozzá kamatostúl.

Ha nincs meg az önerő

Előfordulhat, hogy a családnak nincs elég forrása ahhoz, hogy a kívánt felújítást elvégeztesse, így elesik az állami támogatástól. Ez a helyzet kivédhető hitellel, s ebben az állam is partner, hiszen egy otthonfelújítási kölcsönt is meghirdetett. Ennek a részletei még nem ismertek, annyit lehet tudni, hogy idén februártól lesz elérhető és az ügyleti kamat nem lehet több 3 százaléknál.

A hitel segíthet

Egy jól kiválasztott személyi kölcsönnel megoldható a forráshiány, és a tartozást, vagy annak egy részét ki lehet fizetni a később kapott állami támogatásból. Emiatt érdemes átnézni a bankok ajánlatait, olyan kedvezményes lehetőséget keresve, ahol alacsonyabbak a költségek. Így nyugost szívvel igényelhető a támogatás.

A lakástakarékkal együtt is

A legfeljebb 3 millió forint összeget jelentő lakásfelújítási támogatás terhére ugyanazokat a számlákat el lehet számolni, mint a lakástakarék-pénztári megtakarítás terhére. Azaz a támogatások összeadódhatnak.

CSOK mellett is igényelhető a lakásfelújítási támogatás

A támogatás és a CSOK együttesen is igénybe vehető, arra viszont figyelni kell, hogy ugyanazt a számlát nem lehet kétszer elszámolni, duplán benyújtani.

Aki KHR-listás, igényelhet ilyen támogatást?

Az adóslistán való szereplés nem kizáró ok, köztartozása viszont nem lehet az igénylőnek a lakásfelújítási támogatásnál.

Tavaly befejezett munkára nem igényelhető a támogatás

Azokra a korszerűsítésekre, amelyeket már befejeztek, nem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, csak olyankora, amelyeket 2021. január 1. után kezdtek el.

Mi értünk a fűtési rendszer korszerűsítése alatt ebben a támogatásban?

A fűtési rendszer esetében a feltételek szerint elfogadható a kialakítás és a megújítás (kialakítása korszerűsítése vagy elemeinek cseréje). Ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Lakásfelújítási támogatás – ellenőrzik az elvégzett munkát?

Azt kell tudni, hogy a többi állami támogatáshoz képest kevésbé szigorú feltételekkel kell számolnunk a lakásfelújítási támogatás esetén. Míg CSOK-nál, a Babaváró hitelnél és a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon programjában elérhető hiteleknél is előírás, hogy bizonyos ideig életvitelszerűen az ingatlanban éljünk, és elidegenítési tilalom is lehet a támogatott ingatlanokra, addig a lakásfelújítási támogatásnál nincsenek ilyen elvárások.

A számlákkal igazolt munkák elvégzését viszont ellenőrizhetik. A folyósítás után 180 napig ellenőrizheti a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal, hogy a felújítás a leadott a számláknak megfelelően valósult-e meg. A kormányhivatal munkatársa az ellenőrzés során jegyzőkönyvet vesz fel, és azt továbbítja az Államkincstárnak. Ha szabálytalanságot állapítanak meg, akkor vissza kell fizetni a támogatási összeget.

Kötelező dokumentumok az Otthonfelújítási támogatáshoz

Lesznek olyan dokumentumok, amiket mindenképpen be kell majd nyújtani ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást. Szükség lesz a vállalkozói szerződések másolataira, és kellenek a számlák az elvégzett munkákról és az anyagköltségről. Ha esetleg átutalással teljesítettünk egy kifizetést, akkor a bankszámlakivonatunk is kell. A számláinkat egy számlaösszesítőben kell összefoglalnunk. Kérik majd a gyermekünk lakcímkártya másolatát. Ez igazolja, hogy a gyerekünk a támogatással érintett ingatlanban lakik. Szükség lesz a mi érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítványunk másolatára is.

Más dokumentumok, amire még szükség lehet

A kötelezően elvárt dokumentumok mellett sok esetben egyéb, kiegészítő dokumentumok benyújtására is szükség lehet. Ha örökbefogadott a gyermekünk, akkor kell a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata. Ha már 12 hetes magzattal várandós a szülő, akkor kérik a terhes gondozási könyv másolatát, vagy a kezelőorvos által kiállított igazolást a várandósság tényéről és idejéről. Nyilatkoznunk kell arról, hogy a születés után legkésőbb 60 nappal benyújtjuk az Államkincstár részére az anyakönyvi kivonatot. Ha a gyermek idősebb, mint 25 éves, de gondozásra van szüksége vagy megváltozott munkaképességű, akkor a megváltozott munkaképességű személlyé válásáról szóló orvos szakértő által kiállított igazolás másolatát kell csatolni. Súlyos fogyatékossággal élő gyereknél a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának másolata kell, és a fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata. Látássérült gyerek esetén azt kérik, hogy a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolatát adjuk be.

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni használati megállapodást, vagy a fentiekre vonatkozó bírósági ítélet másolatát kell beküldenünk. Ha a szülők lakóhelye nem azonos, de mindkét lakóhelyen lakik gyerekünk, és az egyik szülő lemond a támogatásról a másik szülő javára, akkor lemondó szülő nyilatkozatára lesz szükség. Házastársak együttes igénylésekor a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata kell arról, hogy az egyikük benyújthatja a kérelmet, és kezelheti a másik fél adatait. A dokumentumok leadásának módjai: a kért dokumentumokat három féle módon adhatjuk le. A dokumentumokat a kormányablakokon keresztül adhatjuk be, postázhatjuk, vagy az Ügyfélkapun keresztül is feltölthetjük.

A fogyatékkal élők támogatása

Mozgáskorlátozottaknak és más fogyatékossággal élőknek az akadálymentesítési munka is támogatott. Az igénylés benyújtásakor a fogyatékosságot igazolni kell majd. Az akadálymentesítési munkák mellett minden egyéb elszámolható munkára is költhetjük a támogatást.

Speciális esetek a TB jogviszonyban

Az egy éves TB jogviszonyba eddig is beleszámított a magyar felsőoktatási tanulói jogviszony. A szabályok szerint a magyar igénylőknek elfogadható a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulói jogviszony is. A lakásfelújítási támogatás igényléséhez egyéves TB jogviszonyra van szükség. Házaspárok és élettársak esetén viszont elég, ha az egyikük TB jogviszonya megfelelő. Már az elhunyt házastárs TB jogviszonya is elfogadható akkor, ha a házastárs egy éven belül halt meg, és előtte három hónapig teljesítette a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket. Külső lépcső építése is elfogadható. A nyílászárók, küszöbök, párkányok beépítése is támogatott. Tehát beépítésre és cserére is jár a támogatás.

60 nap is lehet az elbírálás

A lakásfelújítási támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok benyújtása után az Államkincstárnak harminc napja van arra, hogy a kérelmünket elbírálja. Az igénylést elektronikusan és postai úton is beadhatjuk. Arra kell majd figyelnünk, hogy a harminc napos határidő csak az elektronikusan beadott igénylésekre vonatkozik, a postai úton beérkező dokumentációk feldolgozására, és a döntés meghozatalára már hatvan napja van az Államkincstárnak. Mivel a postai úton beérkező igénylést lassabban bírálhatják el, így a támogatás összegének kiutalása is később történik meg.

Meg kell védeni a felújított ingatlan értékét – lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás díjának meghatározásakor minden tényezőt figyelembe vesz a biztosító társaság. Lényeges lehet az ingatlan fekvése, az, hogy állandóan lakjuk-e, hogy milyen nagy településen helyezkedik el, és az is, hogy családi házról van szó vagy esetleg lakásról. A legfontosabb mindig a lakás piaci értéke, mert ez számít leginkább az éves díj meghatározásakor. A biztosítási díjat befolyásolja az is, hogy átutalással fizetjük a díjakat vagy készpénzben, van esetleg másik biztosításunk már a biztosítónknál, vagy az, hogy milyen falazatú az ingatlanunk, amit biztosítani szeretnénk. A biztosító társaságok sok szempontot figyelembe vesznek, amikor meghatározzák a fizetendő díjakat. A biztosító meghatároz egy biztosítási összeget az ingatlanunkra, és ezt egy kötvényben rögzíti. Ez az összeg, ami biztosító szerint az ingatlanunk piaci értéke. Ez azért fontos, mert ez az összeg lesz az alapja a mindenkori kártalanításnak.

Az alapbiztosítás mellett kiegészítő biztosítást is köthető. Biztosíthatjuk a nagy értékű vagyontárgyainkat, akár külön-külön is. De köthetünk biztosítást zárcserére és üvegtörésre is, és baleset, betegség és életbiztosítással is kiegészíthetjük a lakásbiztosításunkat. A biztosítási kötvényben az épület mellett az ingóságainkat is be kell áraznunk. Mi határozzuk meg azt az összeget, amennyit szerintünk a berendezési tárgyaink érnek. Itt arra kell figyelnünk, hogy reális árat adjunk meg, elkerülve azt, hogy az alacsonyabb összeggel szereplő vagyontárgyunk után egy esetleges kárnál ne kapjuk meg az elszenvedett kárunk teljes összegét. Pontosan meg kell tehát határoznunk az ingóságaink értékét, hiszen ez az összeg lesz az alapja a kártérítésnek.

A nagy értékű beruházások megváltoztatják az ingatlanunk értékét. Az is felújításnak számít, ha a mosdóban kicseréljük a mosdókagylót, a konyhában a csaptelepet, vagy az lehet egy egészségügyi festés is a hálószobában. Amikor igénybe vesszük a lakásfelújítási támogatást, akkor sokkal nagyobb értékű beruházásokat tervezünk végrehajtani az ingatlanunkon, hiszen megéri 6 millió forintot is elkölteni a házunkra. Egy hőcserén alapuló fűtési rendszer kiépítése például egy átlagos nagyságú családi háznál megközelítheti a tizenötmillió forintot, és egy tető teljes átépítése is megközelítheti a kilencmilliót. De a ház szigetelésére is elkölthetünk egy nyolc számjegyű összeget. Sorolhatnánk még a nagy értékű beruházásokat, nem beszélve egy drágább elektronikai eszköz megvásárlásáról. Ezekkel a változásokkal az ingatlanunk értéke nagyobb lesz, és ez befolyással lesz a biztosításunkra is.

Mi történik, ha megváltozik az ingatlanunk értéke? Amellett, hogy ez az érdekünk, szerződésben vállalt kötelezettségünk is értesíteni a biztosítót az ingatlanunk értéknövekedéséről. Amikor lakásfelújításba kezdünk, azt akarjuk, hogy az ingatlanunk korszerűbb, modernebb és élhetőbb legyen. Sok pénz költünk el azért, hogy otthonosabban érezzük magunkat. A felújítás után az ingatlanunk értéke jóval magasabb lehet. És az ingatlanunk értéke befolyásolja a lakásbiztosításunk díját, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a beruházásokat. Ez fontos, ha el akarjuk kerülni azt, hogy akkor szembesüljünk ezzel, amikor már nem tudunk változtatni a biztosítási szerződésünkön. Az ingatlanunk felújításához a kormány segítségét nyújthat nekünk. Ott van a lakásfelújítási támogatás, amivel 3 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatunk, vagy a napelemes programok. A CSOK vagy a Babaváró hitel is felhasználható lakásfelújításra. A Babaváró hitel ugyan egy szabad felhasználású kölcsön, de a szakértők szerint az ingatlan megvásárlása mellett sokszor azt is lakásfelújításra költjük.

Mikor érdemes a biztosítóhoz fordulni? A szerződések értelmében minden változást, ami az ingatlan értékét érinti, legyen az növekedés vagy csökkenés, be kell jelentenünk a biztosítónknak. Egy nem megfelelő értékre megkötött biztosítás ugyanis kár esetén nem megfelelő kártalanításhoz vezethet. Ha a biztosítás megkötésekor körültekintően jártunk el, akkor is figyelniük kell arra, hogy a lakásfelújítás miatt megnövekedhet az ingatlanunk piaci értéke. Ebben az esetben fontos, hogy a biztosítónkhoz forduljunk, át kell számoltatnunk a biztosítási díjakat, és a megfelelő értékekkel kiszámolt biztosítási összegnek be kell kerülnie a kötvényünkbe. Ez díjemelkedést eredményezhet, de mégis ez a mi érdekünk, hiszen így egy nem várt esemény esetén a teljes kárösszeget megkaphatjuk a biztosítótól.

lakásfelújítási támogatás 2022

Lakásfelújítás saját erő nélkül – személyi kölcsön lakásfelújításra

A személyi kölcsön és a Magyar Nemzeti Bank által életre hívott Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel remek választás lehet egy lakásfelújítás finanszírozására. A személyi kölcsönök szabad felhasználású hitelek, így ezeket korlátozás nélkül, bármire elkölthetjük, akár az ingatlanunkra is. Egy ingatlan felújítása, bővítése, korszerűsítése sokba kerülhet. Egy lakás felújítása soha nem volt kis beruházás, az idén növekvő építőanyagárak mellett pedig egy kisebb vagyonra is szükségünk lehet, ha a megálmodott változtatásokat végre akarjuk hajtani az ingatlanunkon. Szakembert sem lesz könnyű találni, a kormány Otthonteremtési támogatásai miatt ugyanis nagy az aktivitás az építőiparban.

Szerencsére magas összeget is igényelhetünk, és a futamidőt is úgy választhatjuk meg, hogy a havi törlesztőrészlet beleférjen a költségvetésbe. A szabad felhasználás egyik legnagyobb előnye, hogy majd nem kell elszámolnunk a felvett összeggel. Nem lesz szükség számlákra, nem lesz helyszíni szemle, ami ellenőrizné a készültségi fokot, és ha nem a teljes összeget költjük a lakásra, az sem probléma. Akár 10 millió forint ingatlanfedezet nélkül. Az ingatlanfedezetes jelzálogkölcsönökkel szemben a személyi kölcsön előnye, hogy az igényléséhez nincs szükség ingatlanfedezetre. Ez nemcsak meggyorsítja az ügyintézést, de nem fog terhelni bennünket az ingatlan értékbecslésének a díja sem, és a közjegyzőnek sem kell fizetnünk. A személyi kölcsönök egy része online is igényelhető már, ilyen lehetőséggel jelzáloghitel igénylése esetén nem élhetünk. Az, hogy nincs szükség ingatlan fedezetre, különösen jól jöhet akkor, ha a lakásunkat már terheli jelzálogjog. Nem biztos ugyanis, hogy a bank engedélyezi egy újabb jelzálog bejegyzését. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell a megfelelő nagyságú jövedelemmel rendelkeznünk ahhoz, hogy a második hitelünket is törleszteni tudjuk. Tehermentes ingatlan esetén jóval egyszerűbb eljárásra, és gyorsabb hitelbírálatra számíthatunk, ha a személyi kölcsönt választjuk a jelzáloghitel helyett.

Amikor elkészült a felújításunk költségvetése, tízmillió forintos összeghatárig bátran indulhatunk igényelni. A személyi kölcsönök ugyanis néhány százezer forinttól tíz millió forintig igényelhetők. A pénzintézetek eltérő hitelezési gyakorlata miatt nem mindenhol érhető el a tíz milliós hitelösszeg. Egy hitel kalkulátor sokat segíthet a választásban, hiszen a THM, a várható összköltség és a kamat mellett, a maximálisan felvehető hitelösszegről is tájékoztat bennünket. És mindezt néhány perc alatt. A futamidő a hitelösszeg mellett a legfontosabb tényező, hiszen a futamidő hossza határozza meg a törlesztőrészlet nagyságát. Minél hosszabb a futamidő, annál alacsonyabb a törlesztőrészlet, annál kevesebbet kell havonta fizetnünk.

A személyi kölcsön szabad felhasználású. Ez a vitathatatlan sikerének egyik titka. Szabad felhasználású hitelhez ugyanakkor ingatlanfedezettel is hozzájuthatunk, a személyi kölcsönhöz azonban erre nincs szükség. Mivel nem kell ingatlanfedezetet bevonni a hitelügyletbe, ezért az elbírálás is gyorsan, napok alatt megtörténik. Személyi kölcsönöknél az igényléstől számított három-öt napon belül hozzájuthatunk az igényelt összeghez, sőt van olyan pénzintézet, ahol egy napon belül utalnak nekünk. A bankok ugyanis versenyeznek az ügyfelekért, ennek pedig egyik példája a gyors ügyintézés. És ez egy igazán gyors folyamat. Nem kell heteket várnunk a bírálatra, amikor eldöntöttük, hogy felújítjuk a lakásunkat. Szinte azonnal hozzákezdhetünk. Az igénylés végtelenül egyszerű, és a már említett online igénylés mellett hagyományos úton is beadhatjuk a hitelkérelmünket. Természetesen szükség lesz dokumentumokra, jövedelemigazolásra és bankszámlára, de a bankok nem kérnek lehetetlent. Ezek a dokumentumok mindenkinél rendelkezésre állnak. A pénzintézetek már az előszűrésnél megállapítják, hogy megfelelünk-e a minimális követelményeknek, aztán a dokumentumok benyújtása után következik a végleges bírálat. Pozitív döntés esetén aztán érkezik az utalásbankszámlánkra.

Mivel a hitelhez nem tartozik ingatlanfedezet, ezért a havi jövedelmünk lesz az, amit a bank elsősorban vizsgálni fog. A jövedelmünkbe bele kell férnie a havi törlesztő részletnek. Ez nem csak egy banki döntés, jogszabály írja elő ugyanis, hogy maximálisan mennyire terhelhető egy jövedelem. Ez a szabály bennünket véd a túlzott eladósodástól. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bankok a jogszabályi előírásoknál szigorúbb feltételekkel hiteleznek, vagyis nem mindig engedik meg számunkra, hogy a törvény adta lehetőségig eladósodjunk. A jövedelmünk terhelhetőségét az is befolyásolhatja, ha van már hitelünk. Ebben az esetben ugyanis mindkét hitelünket is fizetnünk kell. Számoljunk azzal is, hogy ha van hitelkártyánk, azt is hitelként veszik figyelembe, még abban az esetben is, ha egy forintot sem költöttünk el róla. A jövedelmünk terhelhetőségét a JTM (Jövedelemarányos Törlesztési Mutató) határozza meg. Ez 600 ezer forint havi nettó jövedelemig a jövedelmünk felét engedi beterhelni, 600 ezer felett pedig a hatvan százalékát. Ahogy azonban fentebb írtuk, bár ezzel az összeggel kalkulálhatunk, könnyen lehet, hogy a bank alacsonyabb százalékban határozza meg a terhelhetőség mértékét.

A jövedelmünknek rendszeresnek kell lennie, és a munkaviszonyunk hosszát is előírják. Általában egy év munkaviszony az elvárás, de ez bankonként eltérő. A jövedelem többnyire munkaviszonyból származik, de lehetünk nyugdíjasok vagy vállalkozók is. Ezekben az esetekben más és más dokumentumokra lesz majd szükség az igényléshez.

Más lehetőségek Otthonfelújításhoz

A kormány évek óta támogatja a családok otthonhoz jutását Magyarországon. Elég csak CSOK-ra, a Babaváró hitelre vagy a falusi CSOK-ra gondolni. Az egyik legújabb eleme ennek rendszernek, az Otthonfelújítási támogatás. Ennek keretében a gyermeket nevelők akár három millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak. Amennyiben ez a támogatási forma találkozik az elképzeléseinkkel, felvetődhet, hogy az állam által utólag fizetett részt személyi kölcsönből előlegezzük meg. A támogatás lényege, hogy a felújításra fordított összeg felét, maximum három millió forintot visszaigényelhetünk az Államkincstártól. Ezt a részt is ki kell azonban fizetnünk, még a támogatás megérkezése előtt. Mi lehet a megoldás? A lakásfelújítási személyi kölcsönt, mintha erre találták volna ki. Van ugyanis olyan pénzintézet, ahol a lakásfelújítási személyi kölcsön elő és végtörlesztése három millió forintig díjmentes. Ez tökéletesen illeszkedhet a terveinkhez, ha igénybe kívánjuk venni az állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatást. Tájékozódjunk. Kiváló weboldalak szakértő megoldásokkal segítenek nekünk ebben. Elég néhány adatot beírni a hitel kalkulátorba, máris megtudjuk a főbb paramétereket, és összehasonlíthatjuk az ajánlatokat. A személyi kölcsön jó választás lakásfelújításhoz.

Lakásfelújítás önerő nélkül – szabad felhasználású jelzáloghitel

Ha szabad felhasználásra keresünk hitelt, többféle lehetőség közül is választhatunk. A személyi kölcsön egy egyszerűen és könnyen igényelhető hitel, gyorsan hozzájuthatunk. Személyi kölcsönhöz nincs szükség ingatlanfedezetre, a jövedelmünk elég lesz az igényléshez. A jelzálog alapú szabad felhasználású hitelekhez viszont ingatlanfedezetet kell biztosítanunk. Kell, hogy legyen ingatlanunk, erre pedig a pénzintézet jelzálogjogot jegyeztet majd be. Hitelfelvételnél a pénzintézetek mindig elvárnak egy biztosítékot, és ez a szabad felhasználású jelzáloghitel esetén egy ingatlan lesz.

A szabad felhasználású jelzáloghitelhez kell egy ingatlan, amit felajánlunk biztosítékként. A fedezeti ingatlant a bank fel fogja értékeltetni, és ez az érték lesz az, amit hitelként igényelhetünk. Illetve ennek az értéknek egy része, hiszen a pénzintézetek mindig túlbiztosítják a hiteleiket. Arra kell számítani, hogy szabad felhasználású jelzáloghitel igénylésekor még a hitelfelvétel előtt lesznek költségek. Ki kell fizetni az értékbecslőt és a közjegyzőt is, aki okiratba foglalja majd a hitelszerződést. Okiratba kell ugyanis foglalni a szerződést az ingatlanfedezet miatt. Elidegenítési és terhelési tilalmat is bejegyeztethetnek az ingatlanra, és az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésnek is van díja. A pénzintézet kötelezően előírhatja egy lakásbiztosítás megkötését is, ezt is fizetnünk kell majd havonta a törlesztő részletekkel együtt. Ezeknek a díjaknak változó a mértékük, és az is előfordul, hogy sikeres elbírálás esetén a pénzintézet valamelyiket, vagy akár mindegyiket átvállalja tőlünk.

Az induló költségeken felül arra is gondolnunk kell, hogy az elbírálás hosszú időt vesz igénybe. Bár ez ideális esetben egy hónapon belül megtörténik, fontos lehet, hogy tudjuk, mikor jutunk hozzá az igényelt kölcsönösszeghez. A hiteligénylés folyamata szinte azonos minden kölcsönnél. Az igényléshez meg kell felelnünk az alapfeltételeknek. Ha megfelelünk a feltételeknek, és az előzetes hitelbírálat alapján jogosultak leszünk a hitelre, akkor be kell nyújtanunk a kért dokumentumokat. A személyes okmányainkat, és a jövedelemigazolásunkat is kérni fogják. Ez lehet munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény vagy NAV jövedelemigazolás. Az utolsó havi bankszámlakivonatunk is kelleni fog. Szabad felhasználású jelzálogkölcsön igénylésénél a bank el fogja várni tőlünk, hogy a fedezetként felajánlott ingatlant felértékeltessük. Egy a bank által kijelölt ingatlan értékbecslő fogja ezt megtenni. Ez általában egy hét alatt megtörténik. Az értékbecslés időbe telik, és a költségét nekünk kell állnunk. Ezután következik az időpont egyeztetés a közjegyzővel, és végül aláírhatjuk a bankban a hitelszerződést. A bank pedig pozitív elbírálás esetén, néhány napon utalja számunkra az igényelt összeget.

A jelzálogkölcsön igénylésének mindig vannak kezdeti költségei, amiket ki kell fizetnünk, akár szabad felhasználású, akár lakáscélú hitelt igényelünk. Lakásbiztosítás, közjegyzői díj, ingatlan-nyilvántartásba vétel, ingatlan értékbecslés. Ezekért fizetnünk kell. Mikor lehet ez lényeges? Akkor, ha ezek a költségek már olyan magasak, hogy egy másik hitelfajtával, például egy szintén szabadon felhasználható személyi kölcsönnel jobban járunk. Amikor szabad felhasználású hitel felvétele mellett döntünk, felmerülhet bennünk a gondolat, hogy ingatlanfedezetes hitelt igényeljünk vagy fedezetlent. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához számolnunk kell. Először is tudnunk kell, hogy mennyire gyorsan van szükségünk a hitelre. Ha egy hónapon belül, vagy akár pár napon belül akarunk hitelhez jutni, akkor csak a személyi kölcsönt választhatjuk. Ha van időnk várni, akkor mindkét hitelfajtával tervezhetünk. Nagyobb hitelösszegnél általában nem okoz problémát az egy hónapos elbírálás. A jelzálog alapú szabad felhasználású hitelek bonyolultabbak, ezért ezeket a magasabb hiteleknél érdemes igényelnünk. Akkor éri meg az induló költségeket kifizetni, ha ezek később megtérülnek az alacsonyabb kamat miatt. A jelzálog alapú hitelek kamata mindig alacsonyabb, mint a személyi kölcsönöké. Itt kell elvégeznünk a már említett számítást, mert csak akkor éri meg a szabd felhasználású jelzáloghitelt felvenni, ha kamatokon többet nyerünk, mint amennyivel többet költöttünk a hitel felvétele előtt értékbecslésre, közjegyzőre és a zálogjog bejegyzésre. Ez csak magasabb hitelösszeg esetén valószínű, mégis fontos, hogy gondoljunk erre, mert egy magas hitelösszeg és hosszabb futamidő esetén óriási lehet az eltérés.

Van még egy eset, amikor a személyi kölcsön nem jöhet szóba. Ez pedig az az eset, amikor 10 millió forintnál több hitelt akarunk igényelni. Bár ez ritka a szabad felhasználású jelzálogkölcsönöknél, de előfordulhat. Ebben az esetben semmiképpen nem igényelhetünk személyi kölcsönt, ugyanis a maximális hitelösszeg, amit személyi kölcsön igénylésekor kaphatunk, az 10 millió forint. Ha ez az összeg nem elegendő a céljainkhoz, akkor csak a szabad felhasználású jelzáloghitel marad, nem választhatunk más megoldást.

A hitelkalkulátor használata

A hitel kiválasztása rendkívül fontos. Hosszú távra kötelezzük el magunkat, jól kell döntenünk. Számtalan bank számtalan konstrukciója közül tudunk választani. Szakértő weboldalak segítenek bennünket ebben, itt percek alatt eldönthetjük, hogy melyik hitel lesz számunkra a megfelelő. A szakértő weboldalakon hitel kalkulátorok segítenek nekünk, csak be kell írnunk az igényelt összeget, és a tervezett futamidőt. A kalkulátor rögtön megmutatja, hogy milyen lehetőségeink vannak. Látni fogjuk az egyes konstrukciók kamatát, azt hogy mennyi lesz a teljes visszafizetendő összeg, és a THM is feltüntetésre kerül. Elképzelhetetlen módon könnyíti meg ez a döntést, mert már nem kell a pénzintézetek végigjárva megkeresnünk a legjobb hitelt. Otthonról, gyorsan választhatunk, és biztosan tudhatjuk, hogy jól döntöttünk. Használjuk a hitelkalkulátort!

A szabad felhasználású hiteleket, ahogy a nevük is jelzi, szabadon felhasználhatjuk, bármire elkölthetjük. Akár egy wellness hétvégét is kifizethetünk szabad felhasználású hitelből. Erre persze senkit nem bátorítunk, hiszen rendkívül fontos a tudatos hitelfelhasználás, de a szabad felhasználású kölcsön elköltésének nincsenek korlátai. Számlát sem kell utólag a pénzintézetnek bemutatnunk, arra költjük a hitelt, amire csak akarjuk. A szakértők megállapították, hogy a szabad felhasználású hiteleket egy bizonyos célra használják fel az igénylők. Ez főleg egy gépkocsi, valamilyen lakberendezési tárgy vagy egy nagyobb értékű elektronikai cikk megvásárlását jelenti. Nincs olyan cél, amire ne lehetne felhasználni a szabad felhasználású jelzáloghitelt. Ez pedig egy olyan előny, amivel nehéz versenyezni.

Lakásfelújítási támogatás hitellel – mikor kell visszafizetni a kamattámogatást?

Az Otthonfelújítási támogatás mellé igényelhetünk kamattámogatott Otthonfelújítási hitelt is. Ezt a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitelt akkor kaphatjuk meg, ha az Otthonfelújítási támogatás összege eléri a folyósított kölcsön legalább 25 százalékát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a megkapjuk a maximális 3 millió forintos támogatást, akkor 12 millió forint Otthonfelújítási hitelt igényelhetünk.

A kamattámogatás feltétele, hogy az utolsó számla kifizetése után 150 napon belül az Államkincstár állítsa ki a támogatásról szóló igazolást. Ha ez nem történik meg, akkor vissza kell fizetnünk az addig igénybe vett kamattámogatást. A kamattámogatás elvesztése után vissza kell fizetnünk a teljes kamattámogatást egy összegben, ráadásul a kamattámogatott hitelünk átalakul piaci kamatozású hitellé. Ez pedig azt jelenti, hogy megnövekszik a havi törlesztő részlet összege.

Összefoglaló: otthonfelújítási támogatás

Meddig lehet igényelni? 2022. december 31-ig lehet beadni az igényléshez szükséges dokumentumot, eddig kérhető a maximum 3 millió forintos támogatás. Hogyan lehet igényelni a támogatást? A támogatás egyszerűen kérhető. Személyesen a kormányablakban vagy elektronikus úton a Magyar Államkincstárnál vagy postai úton. Ki kérheti az otthonfelújítási támogatást? Minden gyereket nevelő szülő, legyen egyedülálló vagy házastársi, esetleg élettársi kapcsolatban élő, kérheti a támogatást. Együttes igénylőként a házas vagy élettársaknak azonos lakcímmel kell rendelkezni. Gyereknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a 25 év alatti vér szerinti és örökbefogadott gyerek. Megváltozott munkaképességű gyerek esetében nincs felső életkori határ. Fontos, hogy az igénylőnek és a gyereknek vagy gyerekeknek egy háztartásban kell élniük. Az igénylőnek, közös igénylés esetén legalább az egyiküknek, minimum egy éves, folyamatos, legfeljebb 30 napra megszakított TB jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Csak lakásra és családi házra adnak otthonfelújítási támogatást, nyaralóra nem. Az otthonfelújítási támogatás úgy vehető igénybe, hogy a lakásnak, amelyben a felújítást végzik, a támogatás elnyeréséhez az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlannak kell lennie. Nyaralóra, hétvégi telekre nem kérhető, ugyanakkor tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire igen. Fontos, hogy éve a támogatott lakásban kell élni. Az otthonfelújítási támogatás igénylőjének vagy igénylőinek, illetve a kiskorú gyerekeknek legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezniük a támogatással érintett ingatlanban. Ez nem feltétel akkor, ha az ingatlan egy évnél rövidebb ideje vásárolták vagy a gyermek életkora egy év alatt van. Az ingatlannak saját tulajdonúnak kell lennie? 50 százalékban igen. Ez azt jelenti, hogy az igénylőknek és kiskorú gyerekének, gyerekeinek együttesen legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkezniük az adott ingatlanban, amelyre szeretnék a támogatást igénybe venni. Közös igénylés esetén ugyanez a szabály: az igénylőnek és kiskorú gyereküknek vagy gyerekeiknek összesen kell legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezniük a támogatással érintett ingatlanban. A támogatással érintett ingatlanban együttesen legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkeznie annak, aki szeretné igénybe venni ezt az otthonfelújítási támogatást. A tulajdonrészbe beleszámít a gyerekek tulajdonrésze is, együttes igénylők esetében pedig összeadódnak a tulajdonok.

Az otthonfelújítási támogatás csak egyszer jár. Csak egyszer lehet kérni az otthonfelújítási támogatást, akkor is, ha nem használják fel a maximális, 3 millió forintos támogatási összeget. Ha egyszer beadtuk az igénylést, és a határidőig még alakítunk a lakásunkon, arra már nem kérhetünk otthonfelújítási támogatást. Egyedülálló szülő akkor igényelheti a maximális összeget, ha az összes gyermeke vele él egy háztartásban. Ha mindkét szülőnél él a gyermek, akkor a szülők 50-50 százalékban jogosultak a támogatásra. Ez utóbbi változhat, ha az egyik szülő lemond a másik javára a támogatásról. Ezt magánokiratba foglalt nyilatkozatban kell megtenni.

A TB jogviszonyt is igazolni kell. Az otthonfelújítási támogatás igénylésének fontos feltétele a minimum egy éves TB jogviszony. Ebbe beleszámítják a nappali tanulói jogviszonyt, amelyet felsőoktatási intézményben tölt el az igénylő. A nyugdíj melletti munkaviszony is jó lesz, és a diplomás GYED időszaka is. Lényeges, hogy külföldi TB jogviszonyt is elfogadnak, az nem kizáró ok, ha külföldön dolgoztunk. Lényeges lehet, hogy az egy évből az utolsó fél évben nem fogadják el a közmunkát. Az igényléskor a kérelmezőnek biztosítottnak kell lennie Magyarországon, ha ez nincs meg, nem igényelhető a legfeljebb hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás. Elfogadott TB jogviszonyok: valamilyen munkaviszony, szövetkezet tagja, akik a szövetkezet tevékenységében személyesen részt vesz, akár munkaviszony, akár vállalkozási vagy megbízási jogviszony formájában. Álláskeresési támogatásban, munkanélküli segélyben részesülők. Egyéni és társas vállalkozók. Őstermelők. Megbízási szerződés alapján dolgozók. Ilyenkor a havi jövedelemnek el kell érnie a minimálbér 30 százalékát. Egyházi szolgálatban állók. Főállású kis adózók. Állami projektértékelői jogviszonyban állnak. A havi jövedelemnek itt is el kell érnie a minimálbér 30 százalékát. Úgy dolgoznak külföldön, hogy jogviszonyuk szerint magyar biztosítottnak minősülnek.

Nem lehet köztartozás. Az igénylőnek vagy igénylőknek nem lehet köztartozása. Ha van köztartozás, az igénylő nem részesülhet az állami támogatásban, nem kapja meg az otthonfelújítási támogatást. A negatív adóslistán való szereplés nem kizáró ok. Ha szerepel valaki a KHR-ben negatív adósként, az nem zárja ki, hogy otthonfelújítási támogatást kapjon. Köztartozás viszont nem lehet. Egy ingatlanra többször is igénybe vehető az otthonfelújítási támogatás? Ahogy már írtuk, ez az otthonfelújítási támogatás csak egyszer igényelhető. vannak azonban olyan esetek, amikor egy ingatlanra többször is igénybe lehet venni a támogatást, de ez szigorú feltételekhez kötött. Csak abban az esetben lehet érintett ugyanaz az ingatlan többször is ebben a támogatásban, ha a korábbi igénylő teljes tulajdoni hányadát eladta a támogatással érintett lakásban együttesen, és az új tulajdonos nem hozzátartozója az előzőnek. Fontos, hogy rokonok nem igényelhetnek otthonfelújítási támogatást ugyanarra az ingatlanra.

Vállalkozói szerződésre kell az elszámoláshoz. Az egyik feltétele az otthonfelújítási támogatáshoz jutásnak, hogy az igénylő és a felújítást végző vállalkozó szerződést kössön egymással. Csak így kapható meg a támogatás. A szerződésnek vagy szerződéseknek, amelyeket 2021. január 1. után kötöttek, részletesen tartalmazniuk kell a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési, és egyéb munkákat, valamint azok pontos összegét. Ha az anyagokat is a vállalkozó szerzi be, akkor anyagköltségnek és az tervezési, építési, szerelési vállalkozói költségnek külön-külön kell szerepelnie a vállalkozói szerződésben. Vállalkozói szerződés csak olyan vállalkozóval köthető, amelynek cége vagy egyéni vállalkozása a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami nyilvántartásban a NAV-nál. Mi legyen a számlán? A legfeljebb három millió forintos állami támogatás egyik fő feltétele, hogy a beruházás létrejöttét számlákkal kell igazolni az államkincstár felé. A következő számlák fogadhatók el. A számlát 2021. január 1-jén, vagy azt követően, 2022 december 31-ig kell kiállítani, és az igénylő nevére kell szólnia a számlának. A számlának vagy számláknak az anyagköltségeket, valamint a felújítási munkáit kell tartalmaznia. Ha a számla átutalásos, akkor banki dokumentummal kell igazolni a kifizetést. A munkálatok befejezését, és a számlák kifizetését követően hatvan napon belül meg kell igényelni az otthonfelújítási támogatás. A hatvan nap az utolsó kiállított számla dátumától indul. Az előző évben befejezett munkákra nem igényelhető a támogatást. Azokra a korszerűsítésekre, amelyeket már befejeztek, nem igényelhető az otthonfelújítási támogatás, csak olyanokra, amelyeket 2021. január 1. után kezdtek el.

Mikor kapható meg az otthonfelújítási támogatás? A Magyar Államkincstár az igénylés beérkezését követően 30 napon belül bírálja el az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmünket. Ha mindent rendben talál, kiállítja a támogatói okiratot, ezután öt napon belül utalják az összeget, amely maximum hárommillió forint lehet. Leellenőrzik az elvégzett munkát? Az ellenőrzésre a lakásfelújítási támogatás folyósítását követően fél évig számíthatunk. Ebben az időszakban helyszíni ellenőrzést végeztethet a Magyar Államkincstár. Ha az állami támogatás jogosulatlanul vettük igénybe, vissza kell fizetni kamatokkal együtt, és kizárjuk magunkat a jövőbeni támogatásokból. A lakás-takarékpénztári megtakarításunkat is felhasználhatjuk. A maximum 3 millió forintot jelentő otthonfelújítási támogatás terhére ugyanazokat a számlákat el lehet számolni, mint a lakástakarék-pénztári megtakarításnál. Azaz a támogatások összeadódhatnak. CSOK mellett is igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Az otthonfelújítási támogatás és a CSOK együttesen is igénybe vehető, arra azonban figyelni kell, hogy ugyanazt a számlát nem lehet kétszer elszámolni.

Személyi kölcsönre lenne szükséged?

Tekintsd meg a legjobb ajánlatainkat és igényelj online kölcsönt

Ingatlant szeretnél vásárolni és hitelre lenne szükséged?

Új és használt lakásvásárlásra is adunk jó tippeket

Babaváró hitel

Babaváró hitelre lenne szükséged?

10 millió forintot tudsz igényelni, akár kamatmentesen

Szabad felhasználású hitelt szeretnél felvenni?

Nézd át az aktuális kölcsön ajánlatokat

Hitelfedezeti biztosítás

Hitelfedezeti biztosítás

Törleszd a hiteled biztonságosan, új és meglévő hitelek mellé köthető biztosításunkkal

Így kaphatod meg a hitelt

Lakásfelújítási támogatás 2023 - Kalkuláció

1. Kalkuláció

Versenyeztesd meg a bankok ajánlatait, és válaszd ki a számodra legkedvezőbbet.

Lakásfelújítási támogatás 2023 - Kiválasztás

2. Kiválasztás

Kattints az "érdekel" gombra és kérj ajánlatot.

Lakásfelújítási támogatás 2023 - Igénylés

3. Igénylés

Állítsd össze a bank által kért dokumentumokat és add be hiteligénylésedet.

Lakásfelújítási támogatás 2023 - Szerződés

4. Szerződés

A kiválasztott bankban megtörténik a szerződéskötés, majd ezt követően hamarosan a folyósítás.

Gyakran Ismételt kérdések

Legutóbbi blogbejegyzések

7 gyakori pénzügyi hiba, amiket ne kövess el!

Ha arra törekszel, hogy pénzügyi terveidet stabil alapokra helyezd, elkerülhetetlenül találkozol olyan kihívásokkal, amelyek könnyen vezethetnek hibákhoz. A sikeres pénzügyi menedzsment kulcsa azonban nem csak a jövedelem növelése, hanem az is, hogy elkerüld az általános hibákat, amelyek akár hosszú távon is hátráltathatják pénzügyi növekedésedet. Mutatunk 7 gyakori pénzügyi hibát, amelyeket érdemes elkerülni.

Tovább olvasom
Bővült a kör: még egy bank kínál lakáshitelt 10 százalék önerővel

Már az MBH Banknál is igényelhető akár 10 százalék önerővel lakáshitel. Ezzel egy újabb bank teszi lehetővé ezt a lehetőséget. De miért fontos ez? Miért lehet ez előnyös az igénylőnek? És persze a legfontosabb: ki és milyen feltételekkel igényelhet 10 százalék önerővel lakáshitelt? Mutatjuk.

Tovább olvasom
Így vehetsz fel lakáshitelt osztatlan közös tulajdonú ingatlanra

Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy osztatlan közös tulajdonú ingatlanra szeretnénk lakáshitelt felvenni. Mennyire lesz ez nehéz? Mennyi időt vesz igénybe? Milyen lépéseket kövessünk? Lehet osztatlan közös tulajdonú ingatlanra lakáshitelt felvenni? Minden kérdésre választ adunk. Szakértőnk cikke.

Tovább olvasom
Milyen célokra használják fel legtöbben a személyi kölcsönt?

Hányan találkoztak már azzal a helyzettel, amikor hirtelen szükség lenne némi anyagi segítségre? Az ilyenkor felmerülő pénzügyi kihívásokra számos megoldás létezik, az egyik legelterjedtebb pedig a személyi kölcsön igénylése. Sokan először erre a lehetőségre gondolnak, mikor váratlan kiadások vagy nagyobb beruházások előtt állnak. De miért is választják ezt a megoldást oly sokan? És milyen célokra használják fel legtöbben a személyi kölcsönt? Mutatjuk.

Tovább olvasom

További hírek a hirnavigator.hu támogatásával