Lakásfelújítási támogatás 2021

Utoljára módosítva: 2021. április 7. 15:19

Mit jelent a lakásfelújítási támogatás?

A 2021. január 1-től hatályba lépő lakásfelújítási támogatás egy vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet lakás, vagy családi ház korszerűsítésére, felújítására lehet fordítani.

A támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint

A támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint, a felújítás (anyagköltség és munkadíj összesen) teljes költségének maximum 50 százaléka fedezhető belőle. A felújítási munkát ki kell fizetni, a támogatást, amelyet kérvényezni kell, utólag kaphatjuk meg.

Ki igényelheti ezt az állami támogatást?

Minden gyermeket nevelő szülő (legyen az egyedülálló, vagy házastársi, esetleg élettársi kapcsolatban élő) igényelheti a támogatást, és van néhány egyéb feltétel. Együttes igénylőként a házas-, vagy élettársaknak azonos lakóhellyel kell rendelkezniük. Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a 25 év alatti vér szerinti és örökbefogadott gyermek. Megváltozott munkaképességű gyermek esetében nincs életkor határ. Az igénylőnek és a gyermeknek/gyermekeknek egy háztartásban kell élniük. Az igénylőnek (házastársak, élettársak esetén legalább az egyik szülőnek) legalább 1 éves, folyamatos (maximum 30 napra megszakított) tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ezekkel a feltételekkel igényelhető a maximum 3 millió forint értékű támogatás.

Ezekre a munkálatokra lehet költeni a lakásfelújítási támogatást

A maximum 3 millió forint segítséget jelentő támogatás esetében a felhasználási lehetőségek igen szélesek, sok mindenre igényelhető a támogatás, számos dologra el lehet költeni az újfajta állami segítséget. A következő beruházásokra igényelhető a támogatás.

Ezek a legfontosabbak:

– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

– fürdőhelyiség, illetve wc létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

– az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

– tető cseréje, felújítása, szigetelése,

– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

– klímaberendezés beépítése, cseréje,

– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

– belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

– a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

– kerítés építése,

– gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

– terasz, loggia, erkély, előtető építése,

– térburkolat készítése, cseréje,

– télikert kialakítása,

– amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák,

– alapozási szerkezet megerősítése, valamint

– beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Csak lakóingatlanra igényelhető a támogatás

A lakásfelújítási támogatás (amely akár több millió forint segítséget is jelenthet) úgy vehető igénybe, hogy a lakásnak, amelyben a felújítást végezzük, a támogatás elnyeréséhez az ingatlan-nyilvántartásban lakás, vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlannak kell lennie. Emellett a tanya/birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei tartoznak még bele a támogatandó körbe.

A támogatást egyszer lehet igénybe venni

Egyetlen alkalommal lehet élni a támogatás lehetőségével. Akkor is, ha nem éltünk a maximális, 3 millió forint értékű támogatási összeggel. Egyedülálló szülő akkor igényelheti a maximális összeget, ha az összes gyermeke vele él egy háztartásban. Ha mindkét szülőnél él gyermek, akkor a szülők 50-50 százalékban jogosultak a támogatásra. Ez utóbbi változhat, ha az egyik szülő lemond a másik jogára a támogatásról. Ezt magánokiratba foglalt nyilatkozatban lehet megtenni.

Az ingatlannak saját tulajdonnak kell lennie?

50 százalékban igen. Ez azt jelenti, hogy az igénylőnek és kiskorú gyermekének, gyermekeinek együttesen legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkezniük abban az ingatlanban, amelyben szeretnék a támogatást igénybe venni. Közös igénylés esetén szintén ez a szabály: az igénylőknek és kiskorú gyermeküknek, vagy gyermekeiknek összességében kell legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezniük a támogatással érintett lakásban együttesen a maximum 3 millió forint értékű lakásfelújítási támogatás feltételrendszere szerint.

A támogatással érintett lakásban együttesen tehát:

legalább 50 százalékos tulajdonrésszel kell rendelkeznie annak, aki szeretné igénybe venni ezt a támogatást. A tulajdonrészbe beleszámítható a gyermekek tulajdonrésze is, együttes igénylők esetében pedig összeadódnak a tulajdonrészek.

Legalább egy éve a lakásban kell élni

A támogatás igénylőjének, vagy igénylőiknek, illetve a kiskorú gyermekeknek legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezzenek a támogatással érintett ingatlanban. Ez nem feltétel akkor, ha az ingatlan egy évnél rövidebb ideje vásárolták, vagy a gyermek életkora egy év alatti.

A külföldi tb-jogviszony is számít

A támogatás igénylésének egyik feltétele a minimum 1 éves tb-jogviszony. Mi számít ebbe bele? Beleszámítják az időszakba a nappali tanulói jogviszonyt, amelyet felsőoktatási intézményben tölt e az igénylő, a nyugdíj melletti munkaviszonyt, a diplomás GYED időszakát, valamint a külföldi tb-jogviszonyt. Fontos tudni, hogy az egy évből az utolsó 180 napban nem fogadható el a közmunka. Az igényléskor a kérelmezőnek biztosítottnak kell lennie Magyarországon, enélkül nem igényelhető a maximum 3 millió forint segítséget jelentő támogatás.

Kik számítanak biztosítottnak a magyar tbj törvény alapján?

Többek között, akik:

– valamilyen munkaviszonyban állnak

– szövetkezet tagjai, akik a szövetkezet tevékenységében személyesen részt vesznek például munkaviszony, vállalkozási-, vagy megbízási jogviszony formájában

– álláskeresési támogatásban, munkanélküli segélyben részesülők

– egyéni-, vagy társas vállalkozók

– őstermelők

– megbízási szerződés alapján dolgoznak (ebben az esetben a havi jövedelemnek el kell érnie a minimálbér 30 százalékát)

– egyházi szolgálatban vannak

– főállású kis adózók

– állami projektértékelői jogviszonyban állnak (a havi javadalmazásnak itt is el kell érnie a minimálbér 30 százalékát)

– úgy dolgoznak külföldön, hogy jogviszonyuk szerint magyar biztosítottnak minősülnek

A köztartozás kizáró ok

Az igénylőnek (vagy igénylőknek) nem lehet köztartozása, ha az adóhatóság nyilvántart ilyet, az igénylő nem részesülhet ebben az állami támogatásban, nem kaphat lakásfelújítási támogatást.

Egy lakásra többször is igénybe vehető a lakásfelújítási támogatás?

Elvileg igen, de ez szigorú szabályokhoz kötött. Csak abban az esetben lehet érintett ugyanaz az ingatlan többször is ebben a támogatásban, ha a korábbi igénylő teljes tulajdoni hányadát eladta a támogatással érintett lakásban együttesen, és az új tulajdonos nem hozzátartozója az előzőnek.

Vállalkozói szerződésre van szükség

A támogatás egyik feltétele, hogy az igénylő és a felújítást végző vállalkozó szerződést kössön egymással. Csak így igényelhető a támogatás. A szerződésnek (vagy szerződéseknek), amelyeket 2021. január 1. után kötöttek, részletesen tartalmazniuk kell a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési, illetve egyéb munkálatokat, valamint azok díjait. Ha az anyagokat is a vállalkozó szerzi be az igénylő részére, akkor anyagköltségnek és az tervezési/építési/szerelési vállalkozói költségnek külön-külön kell szerepelnie a vállalkozói szerződésben. Vállalkozói szerződés csak olyan vállalkozóval köthető, amelynek cége/egyéni vállalkozása a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami nyilvántartásban.

Fontosak a számlák

A maximum 3 millió forint állami segítséget jelentő támogatás egy alappillére, hogy a beruházás létrejöttét számlákkal kell igazolni az államkincstár felé.

A következő számlák az elfogadhatóak:

– a számlát 2021. január 1-jén, vagy azt követően (2022 december 31 ig) kell kiállítani

– az igénylő nevére kell szólnia a számlának

– a számlának, vagy számláknak az anyagköltségeket, valamint a vállalkozás felújítási munkálatait kell tartalmaznia

– ha a számla átutalásos, akkor banki dokumentummal kell igazolni a kifizetést.

A munkálatok befejezését, és a számla (számlák) kifizetését követően 60 napon belül igényelhető meg a lakásfelújítási támogatás.

Meddig lehet lakásfelújítási támogatást igényelni?

A jelenleg meghatározott határidő 2022. december 31. Tehát, eddig az időpontig (2022 december 31 ig) lehet benyújtani az igényléshez szükséges dokumentumokat, eddig igényelhető az akár több millió forint értékű támogatás.

Hogyan lehet igényelni a támogatást?

A támogatás a következő módokon igényelhető:

– személyesen egy kormányablakban

– elektronikus úton a Magyar Államkincstárnál

– postai úton

Kész a munka, megigényeltük a támogatást. Meddig kell várni pénzre?

A Magyar Államkincstár az igénylés beérkezését követően 30 napon belül bírálja el a lakásfelújítási támogatás iránti kérelmeket, ha mindent rendben talál, kiállítja a támogatói okiratot, s ezután öt napon belül utalja az összeget, amely maximum 3 millió forint lehet.

Ellenőrzi az állam, hogy valóban elkészült-e az adott beruházás?

Az ellenőrzésre a lakásfelújítási támogatás folyósítását követően 180 napig számíthatunk. Ebben az időszakban helyszíni vizsgálatot végeztethet a Magyar Államkincstár. Ha az állami támogatás jogosulatlanul lett igénybe véve, természetesen vissza kell azt fizetni, méghozzá kamatostúl.

Ha nincs meg az önerő

Előfordulhat, hogy a családnak nincs elég forrása ahhoz, hogy a kívánt felújítást elvégeztesse, így elesik az állami támogatástól. Ez a helyzet kivédhető hitellel, s ebben az állam is partner, hiszen egy otthonfelújítási kölcsönt is meghirdetett. Ennek a részletei még nem ismertek, annyit lehet tudni, hogy idén februártól lesz elérhető és az ügyleti kamat nem lehet több 3 százaléknál.

A hitel segíthet

Egy jól kiválasztott személyi kölcsönnel megoldható a forráshiány, és a tartozást, vagy annak egy részét ki lehet fizetni a később kapott állami támogatásból. Emiatt érdemes átnézni a bankok ajánlatait, olyan kedvezményes lehetőséget keresve, ahol alacsonyabbak a költségek. Így nyugost szívvel igényelhető a támogatás.

A lakástakarékkal együtt is

A legfeljebb 3 millió forint összeget jelentő lakásfelújítási támogatás terhére ugyanazokat a számlákat el lehet számolni, mint a lakástakarék-pénztári megtakarítás terhére. Azaz a támogatások összeadódhatnak.

CSOK mellett is igényelhető a lakásfelújítási támogatás

A támogatás és a CSOK együttesen is igénybe vehető, arra viszont figyelni kell, hogy ugyanazt a számlát nem lehet kétszer elszámolni, duplán benyújtani.

Aki KHR-listás, igényelhet ilyen támogatást?

Az adóslistán való szereplés nem kizáró ok, köztartozása viszont nem lehet az igénylőnek a lakásfelújítási támogatásnál.

Tavaly befejezett munkára nem igényelhető a támogatás

Azokra a korszerűsítésekre, amelyeket már befejeztek, nem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, csak olyankora, amelyeket 2021. január 1. után kezdtek el.

Mi értünk a fűtési rendszer korszerűsítése alatt ebben a támogatásban?

A fűtési rendszer esetében a feltételek szerint elfogadható a kialakítás és a megújítás (kialakítása korszerűsítése vagy elemeinek cseréje). Ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Gyakran Ismételt kérdések

Legutóbbi blogbejegyzések

Babaváró hitel mellé kaphatunk lakáshitelt?

Babaváró hitel mellé kaphatunk lakáshitelt?

2021.10.20.

A Babaváró hitel ma az egyik legnépszerűbb támogatási forma Magyarországon. Szabad felhasználású hitel, az igénylők jelentős része mégis ingatlan vásárlásra fordítja, gyakran önerőként felhasználva a lakáshitel mellé. A fiatal házasok ugyanannyi Babaváró hitelt igényeltek az elműt évben, mint amennyi lakáscélú hitelt a bankok összesen folyósítottak. Mi az oka ennek a népszerűségnek? Kaphatunk-e a Babaváró hitel mellé másik hitelt? Ennek jártunk utána.

Tovább olvasom
Milyen dokumentumokra van szükség CSOK igényléséhez?

Milyen dokumentumokra van szükség CSOK igényléséhez?

2021.10.18.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtását feltételekhez kötik. Ezeknek a feltételeknek a meglétét az igénylőnek igazolnia kell. Megnéztük, hogy milyen dokumentumokra van szükség CSOK igényléshez. Íme, a részletek.

Tovább olvasom
A kárbejelentés menete

A kárbejelentés menete

2021.10.14.

Amikor egy gépjárművel baleset történik, a kárt be kell jelenteni. Személyi sérülés esetén minden esetben értesíteni kell a rendőrséget és a mentőket is. Ha nincs személyi sérülés, csak az autók sérültek meg, ki kell tölteni a kék- sárga kárbejelentő lapot. A kárbejelentő lap egy formanyomtatvány, amit a biztosító bocsát a rendelkezésünkre, vagy egy nyomtatványboltban is beszerezhetjük.

Tovább olvasom
Milyen feltételekkel vehetünk fel hitelt élettársi kapcsolat esetén?

Milyen feltételekkel vehetünk fel hitelt élettársi kapcsolat esetén?

2021.10.11.

Egy hitel felvételénél gyakran csak egy személyre van szükség. Ilyen például a személyi kölcsön. Vannak azonban olyan hitelfajták, ahol az a banki gyakorlat, hogy az élettársat vagy a házastársat kötelező adósként bevonni igényléskor. Ezek jellemzően ingatlanfedezetes, nagyobb összegű és hosszabb futamidejű hitelek. Megnéztük, hogy mikor van szükség élettársra egy hitelfelvételnél.

Tovább olvasom