Adatkezelési tájékoztató

Rögzített adatok kezelése

A portálon történő regisztrációval a megadott személyes adatok az expresszkolcson.hu rendszerében rögzítésre kerülnek.
Ezen regisztrációval az Adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást a HS-Hitelstart Kft. megadottnak tekinti.

A regisztrálással a regisztrálást elvégző személy felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy a nevére, címére (székhely), vezetékes és mobil telefonszámá(ai)ra, e-mail címére, tevékenységi körére vonatkozóan eszközeire, illetve lakcímére esetleg email címére különböző reklám anyagokkal megkereshesse, egyéb direkt marketing eszközök felhasználásával. Továbbá az Adatkezelés célja előkalkuláció- és rövid tájékoztató készítése, marketing tevékenység, valamint hírlevél küldése.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető az Üzemeltetőtől, illetve az előzetes hozzájárulás alapján küldött hírlevél küldése bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltható a következő elérhetőségeken:

expresszkolcson.hu ügyfélszolgálat
E-mail: info@expresszkolcson.hu
Cím: 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 4.
Telefonszám: 06-20/215-1927

A Felhasználó által Ajánlatkérés céljából megadott adatokat az Adatkezelő átadja a Felhasználó által kiválasztott Banknak kizárólag az Ajánlatkéréssel kapcsolatos megkeresés teljesítése céljából.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni.

Az Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a 2011. évi CXII. törvény alapján kérelmezheti a Társaságnál a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (1) a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (3) egyéb, törvényben meghatározott esetekben. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Társaság, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Cookie (magyarul süti) használat

Az üzemeltető cookie-kat használ a Portálon. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld az Ügyfél böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Ügyfél gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor az Ügyfél visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az Üzemeltető a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a Portál melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert az Üzemeltető így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Portál cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Az Üzemeltető által alkalmazott cookie-k

– AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)

– Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)

– AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)

– Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)

– Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja az Ügyfél hozzájárulása.

A Portál látogatásával az Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Portálon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére (vagy a Portál, vagy a Portál 3. pontban megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ügyfél számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is)

partnereinek weboldalain. Az Ügyfél itt tilthatja le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találja: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találja: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Adatbiztonság

A szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatala, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik fél tudomására hozta.

NAIH-120310/2017
NAIH-121263/2017

Budapest, 2017.01.01.