A Sberbank Fair Személyi kölcsön kedvező kamatozású, szabadon felhasznáható személyi kölcsön, melyet lakossági ügyfelek vehetnek igénybe kizárólag bankszámlaszerződés megkötése (fenntartása) mellett.

Sberbank Fair Személyi kölcsön igényelhető összege: 1.001.000 – 5.000.000,- Ft

Futamidő: 12 – 96 hónap

THM értéke: 10,41% – 14,38%

Sberbank Fair Személyi kölcsön igénylésének feltételei

Életkor: 23 évtől 70 éves korig. Ha az igénylő a 23. életévét még nem töltötte be vagy a futamidő lejárta előtt betölti a 70. életévét, kezes bevonása szükséges. (Ennek feltételeiről lejjebb talál részletes információt)

Lakcím: Állandó bejelentett lakcím (lakóhely) szükséges hozzá Magyarország területén, továbbá legalább egy magyarországi telefonos elérhetőség.

Munkaviszony: Megfelelő hitelmúlttal rendelkező igénylő esetében min. 3 hónapos, folyamatos munkaviszony, hitelmúlttal nem rendelkező ügyfél esetén legalább min. 12 havi egybefüggő munkaviszony megléte szükséges az igényléshez, mely max. 2 munkahelyből tevődhet össze.

A jelenlegi munkahelyen 3 hónap eltöltött idő szükséges, a két munkahely közötti átmeneti időszak pedig nem lehet több 30 napnál.

A Sberbank Fair Személyi kölcsön igénylésénél elfogadható jövedelmek, azok feltételei

Külföldi jövedelem igazolása esetén: min. 1 éves munkaviszony szükséges, valamint e-mail elérhetőség.

Vállalkozásból származó jövedelem igazolása esetén:

Ugyanazon vállalkozásban legalább a tárgyévet megelőző év január elsejétől kell meglennie. Ez azt jelenti, hogy a NAV által kiállított személyi jövedelemigazolásnak az előző év teljes időszakáról kell szólnia.

Az igénylő munkáltatója ellen nincs folyamatban felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, végrehajtás.

Felmondásra, próbaidőre vonatkozó feltételek:

Az igénylő nem áll felmondás alatt, próbaidejét már letöltötte.

Munkaviszony: határozatlan vagy határozott idejű a munkaviszony, amely a kölcsön futamidejénél később jár le.

KHR (BAR-lista)

Az igénylő nem szerepel negatív információval a KHR – ben, valamint hozzájárulását adja a KHR pozitív információinak más referenciaszolgáltató általi átvételéhez.

A Sberbanknál fennálló hitel- vagy kölcsöntartozás esetén az utolsó 12 hónapban nem volt 30 napot meghaladó késedelme.

Nincs lejárt tartozása más pénzügyi intézménnyel szemben sem.

Elvárt jövedelem mértéke az igényelt összeg vonatkozásában:

Megfelelő hitelmúlttal, vagy Sberbank munkabérszámlával rendelkező igénylő esetén min.havi nettó 68.000 Ft igazolható, bankszámlára érkező, a Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Megfelelő hitelmúlttal, vagy Sberbank munkabérszámlával nem rendelkező igénylő esetén legalább havi nettó 100.000,- Ft igazolható, bankszámlára érkező, a Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

3 Millió forintot meghaladó igénylés esetén min. havi nettó 150.000,- Ft igazolható, bankszámlára érkező, Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A kedvezőbb kamat érdekében milyen feltételeknek kell megfelelnem?

Max. 3 millió forint igénylése esetén vállalja a legalább havi 68.000,- Ft törlesztő részlet fizetését

3 millió forintot meghaladó kölcsönösszeg igénylése esetén vállalja a legalább havi 150.000,- Ft, munkabér, illetmény, illetve nyugdíj jellegű jóváírás teljesülését az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerinti bér vagy nyugdíj jogcímén a kölcsön teljes futamideje alatt a Sberbank-nál vezetett bankszámlán.

Milyen esetekben nem kötelező bankszámlára érkeznie a jövedelemnek?

Abban az esetben nem kötelező, ha az igénylő öregségi vagy szolgálati nyugdíjban részesül és  nyugdíját postai úton kapja kézhez, továbbá azon ügyfelek esetében sem, akiknek vállalkozásból származik a jövedelmük.

További feltételek:

Büntető eljárás nincs folyamatban ellene, nincs lejárt köztartozása, jövedelmét nem terheli letiltás, nem folyik ellene végrehajtási eljárás.

Ki lehet adóstárs? Mik a feltételei?

Adóstárs csak az adós házastársa vagy élettársa lehet A kapcsolatot közös lakcímmel vagy közös családnévvel szükséges igazolni. Adóstárs min. havi nettó 68.000,- Ft igazolható, bankszámlára érkező rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Minden másban megegyezik az adós feltételeivel.

A Sberbanknál csak az adós nevére kell kötelezően megnyitni és vezetni számlát a kölcsönszerződés fennállása alatt.

Ki vállalhat kezességet és milyen feltételekkel?

Magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező személy, akinek életkora min. 23 év és a kölcsön lejáratáig nem tölti be 70. évét. Minden egyéb feltétel az adós feltételeivel megegyezik.

Tekintse meg a részleteket, akár rögtön el is indíthatja az igénylést!